Bổ sung hoàn hảo

Không bao giờ cạn kiệt tồn kho nhờ các chiến lược bổ sung thông minh như quy tắc tối thiểu-tối đa, MTO hoặc kế hoạch sản xuất tổng thể. Hãy để Odoo đề xuất hoặc kích hoạt đơn mua hàng tự động. Sau đó, tự động hóa hoạt động follow-up nhà cung cấp để giảm thiểu rủi ro liên lạc: xác nhận đơn mua hàng, xác nhận lịch nhập kho vài ngày trước,…