Quy trình tổng quan

Phân tích dự án

Thiết kế giao diện

Xây dựng phần mềm

Khách hàng nghiệm thu

Sơ đồ mô tả chi tiết